Priser & Rabatter | Tracelink
 

Priser & Rabatter

Har du brug for komplicerede rabatstrukturer i forbindelse med e-conomic tilbud og ordrer?

Med rabat-modulet kan du lave rabatstrukturer, der er afhængige af en række parametre; bl.a. kundesaldo, tidsrum, specifikke vare og kunder osv.

Alle rabatter kan kombineres på kryds og tværs.

Hovedfunktioner

Med Tracelink Priser & Rabatter er det muligt at oprette rabatter, der går på:

  • En procentrabat eller specifik pris på en vare.
  • Rabat afhængig af en kunde saldo (en saldorabat).
  • Rabat i en specifik periode - f.eks.: "I marts kører vi 10% ekstra rabat".
  • Rabat på én eller flere specifikke varer eller alle varer.
  • Rabat til én eller flere specifikke kunder eller alle kunder.

e-conomic tilbud og ordre

Rabat-modulet arbejder sammen med e-conomic tilbud og ordrer.

Lav et e-conomic tilbud eller en ordre i Tracelink (vælg kunde, levering og læg vare på) og tryk på "Beregn rabat".

Hermed vil Tracelink rabat løbe alle rabatter og betingelser igennem og udregne den samlede rabat, hvorefter hver varelinje på e-conomic tilbudet eller ordren vil blive opdateret med den udregnede rabat.

Læs mere om Tracelink Regnskabsintegrationer, Indkøb eller Ordrestyring.