E-mail funktion | Tracelink
 

E-mail

I Tracelink er det i flere moduler muligt at sende e-mail direkte ind på f.eks. en salgsaktivitet. I andre moduler er det en måde at få importeret dokumenter ind på f.eks. en ordre.

Det gør det nemt at holde styr på al dokumentation og kommunikation.

Tracelink kan også e-maile påmindelser ud omkring f.eks. værktøj, der snart skal efterses.

Hovedfunktioner

Tracelink E-mail giver dig:
  • Indsendelse af e-mail til ordre- og salgsaktiviteter.
  • Overførsel af dokumenter til ordre.
  • Oprettelse af følgesedler og certifikater.
  • Udsendelser af påmindelser omkring vedligehold, salgsaktivitet mv.

Et screenshot af Tracelinks e-mail funktion.

Eksemplet viser Tracelinks e-mail funktion på mobil.