Hjælp
 

Opgaver

Modulet Opgaver administrerer dine medarbejderes eller maskiners arbejdsopgaver og tid i Tracelink. Du kan automatisk få oprettet opgaver, når der laves en ny ordre i systemet. Medarbejderne har således mulighed for at se og registrere deres arbejdsopgaver ved hjælp af deres egen Tracelink konto.
Som administrator har du muligheden for at danne dig et overblik over, hvordan tidsforbruget fordeler sig på forskellige opgaver i din virksomhed.

Konfiguration af Opgaver

For komme at igang med at bruge opgaver, kræver det en kort konfiguration.

 1. Klik i Funktionsmenuen til venstre på Indstillinger og dernæst Konfiguration. Vælg Opgaver i Listen.
 2. Marker øverst i boksen Tilknyt til ordre, hvis du ønsker, at en opgave altid skal være tilknyttet en bestemt ordre.
 3. Hvis du ønsker at oprette opgaver, som skal gentages i et regelmæssigt mønster, kan du markere i boksen Gentagelse ved opret.
 4. Med felterne List kan du bestemme, hvilke informationer som skal fremgå i anden linje for henholdsvis Alle opgaver og Mine opgaver. Altså alle virksomhedens opgaver og den enkelte brugers opgaver.
 5. Hvis du har modulet Tidsregistrering, kan du konfigurere registreringen af tid i forbindelse med opgaver, under punktet Tidsregistrering.
 6. Under punktet Kalender kan du konfigurere, hvorvidt en medarbejder skal være i stand til at rette i en opgaves længde. Her kan du også bestemme, om det skal være muligt, at en medarbejder kan have flere opgaver på samme tid, samt hvilke brugergrupper du ønsker synlige i opgavekalenderen.
 7. Hvis du under punktet Planlægning ser en advarsel om, at dette kræver ændring af dit abonnement, kan du kontakte Tracelink support for at få aktiveret funktionaliteten.
 8. Under punktet Antal/takt har du mulighed for at vælge, om der på opgaven skal fremgå et antal handlinger, der skal udføres. Du kan også angive, hvorvidt medarbejderen skal meddele, hvor langt vedkommende er nået i processen ved et stop eller pause i opgaven. Takt er et mål for hastigheden, hvormed opgaven udføres og kan også angives her.
 9. Hvis ønsket, kan du under punktet Opgave typer oprette forskellige slags opgavetyper. De typer, du laver, kan vælges på opgaven.
 10. Markér i boksen Kan klikke på opgave, hvis du ønsker, at brugerne kan klikke og redigere i opgaver fra kontrolpanelet.

Adminstration af Opgaver

I Funktionsmenuen til venstre under Alle opgaver har du nu som adminstrator mulighed for at tilgå opgavekalenderen, samt manuelt at oprette nye opgaver.

For at tilføje en ny opgave klik på + øverst i listens oversigt eller tryk + Tilføj ny opgave. Tilføj ordren som opgaven knytter sig til, samt resterende nødvendig information.

Kalenderen giver dig en let og overskuelig oversigt over brugernes opgaver. Kun de brugergrupper, du har valgt, i konfigurationen vil være synlige. For at foretage rettelser i opgaverne har du følgende muligheder:

 • Dobbeltklik eller træk musen ud fra et brugernavn for at tilføje en ny opgave. Et vindue vil nu fremkomme, hvor du kan tilføje de nødvendige informationer for opgaven. Efter du har klikket Opret, vil opgaven fremgå som en bjælke i kalenderen. Du kan herefter dobbeltklikke på bjælken for at foretage rettelser.
 • Du kan kan med musen trække i bjælkernes kanter for ændre opgaven i kalenderen.

 
Tilbage til support