Klimavenlige varmepumper til fjernvarme

Fenagy arbejder med en banebrydende idé indenfor bæredygtig fjernvarmeteknologi, der er en essentiel brik i løsningen af klimakrisen, og som på grund af de høje gaspriser er i ekstra høj kurs lige nu. Virksomheden har i dens korte levetid oplevet meget stor vækst og har således brug for et produktionsstyringssystem til at holde styr på ordremodtagelser, lagerbeholdning og indkøbsordrer - så produktionen kan følge med.

Johan Jermiin fra Fenagy

Vi leverer varmepumper og kølesystemer med intelligent integration til mikro- og makroenerginettet,”

Johan Jermiin, projektleder i Fenagy.

Fenagy producerer varmepumper og chillers til fjernvarme og fjernkøl, hvor den banebrydende idé er at bruge CO2 som kølemiddel. “CO2 er et bæredygtigt arbejdsmedie uden miljømæssige sideeffekter,” fortæller Johan Jermiin. Men for store mængder CO2 kan da skabe drivhuseffekt i atmosfæren? Ja, men faktisk hører CO2 ind under det, der kaldes "naturlige kølemidler", da det i forvejen findes og omsættes i naturen. CO2 er ikke ozonnedbrydende, hvorfor det er meget bedre for miljøet end almindeligt kølemiddel, der har højt ozonnedbrydende potentiale (se tabellen).


ODPGWP
CO201
Almindeligt kølemiddel0 - 15100 - 14.000

Tabel der viser ozonnedbrydende potentiale.

ODP = Ozone Depletion Potential | GWP = Global Warming Potential

EU har i 2020 indført et forbud mod kølemidler, hvor GWP overstiger 2.500 (Miljøstyrelsen, 2016, side 5). Læs Fenagys fem fordele ved at bruge CO2 nederst på siden.


Ved at bruge naturens eget materiale som kølemiddel og anvendelse af grøn strøm, har Fenagy gjort varme- og kuldeproduktionen CO2-neutral. “Idéen har været længe undervejs, men er først blevet muliggjort indenfor de seneste par år,” fortæller Johan. Lovgivning og beskatning gjorde, at det tidligere ikke gav mening at bruge el til opvarmning. I dag er det dog en helt anden sag med det høje fokus på grøn omstilling og de forhøjede gaspriser forårsaget af krigen i Ukraine. “CO2 er faktisk allerede et standard arbejdsmedie i køleanlæg i supermarkeder m.m.” fortæller Johan.


Hvordan laver man klimavenlige varmepumper og køleanlæg?

Teknologien er baseret på eldrevne varmepumper og chillers. Anlægget vejer mellem 11-12 tons og består af en række komponenter som ramme, kompressor, pumper, rør og ventiler. CO2-gassen føres igennem systemet af en ejektor og afgiver varme. Varmen gemmes i tanke til opvarmning af industribygninger, drivhuse, teknikhuse m.m.

Feangys varmeanlæg.

Varmeanlæg under konstruktion.

Enhederne i anlægget styres af en PLC (programmable logic controller), der både kan styre kapacitet og fordampere samt afrimning af køleanlæg. Dvs. der i anlægget sidder en lille computer, som automatisk kan styre fordampere og afrimning, der sikrer at systemet drifter optimalt. Et enkelt af Fenagys fjernvarmeanlæg kan levere varme til ca. 400 husstande.

I forbindelse med den nuværende konflikt i Østeuropa, har Fenagys løsning vist sig at være en solid investering ikke kun for miljøet, men også for budgetkontoen: “Krigen i Ukraine har fået behovet for fjernvarme til at stige,” fortæller Johan. Det er især de høje gaspriser, der lige nu gør fjernvarmen idéel. “Med den nuværende prisudvikling på gas, bliver fjernvarme, hvis varme er produceret på el, endnu mere attraktiv,” pointerer Johan.

Der bruges naturligvis noget el på at drifte varmepumpen, men man får 3-4 gange så meget energi ud af det,” fortæller Johan. Selvom priserne på el er tårnhøje lige nu, er der altså stadig en gevinst at hente. Ofte vil man desuden varme op om natten, så man har varme om dagen, da energipriserne om natten er lavere end i dagtimerne.Fenagys produktionsproces

Fenagy har siden 2020 anvendt Tracelink til Ordreplanlægning, Lagerstyring og Indkøb. Det er en betydelig forudsætning for, at virksomheden kan holde trit med mængden af nye ordrer.

Fenays overblik i Tracelink.

Oversigt over ordrefaser, lager og indkøb i Tracelink.

Fenagy inddeler deres ordrer i tre hovedfaser:
(1) Køb af elementer, (2) Smedearbejde / montage og (3) Idriftsætning ved kunden.


Køb af elementer

 • Fenagy arbejder med kundetilpassede og fabriksbyggede anlæg, hvorfor en ny ordre sjældent ligner den foregående. Når Fenagy modtager en ny ordre, anvender de dog et tidligere design, der minder om, så de kan visualisere et vareforbrug i Tracelink og foretage et indkøb. Bagefter tegnes den nye ordre, og ekstra-elementerne tilføjes, så Fenagy kan lave det rigtige lagertræk. Indkøbene modtages med tablet, hvilket vil sige, at varerne førers ind i lageret via Tracelinks app.

Smedearbejde / montage

 • Når de forskellige komponenter er købt hjem og lagt på lager, kan montageprocessen gå i gang. Elementerne plukkes fra lageret, og delene smedes på anlægget. Noget svejsearbejde sendes til røntgen-inspektion i Aalborg for at sikre, at det færdige produkt er kvalitetssikret ud fra de retmæssige krav. “Når anlægget står færdigt trykprøves og tæthedssikres varmepumperne af et eksternt firma,” understreger Johan.

Idriftsætning ved kunden

 • Anlægget kan monteres på forskellige måder. Nogle gange leveres det som et løst anlæg, der monteres i et maskinhus on-site. Andre gange leverer Fenagy hele maskinhuset, hvor anlægget allerede er monteret. Anlæggene er designet, så det er nemt at servicere kompressorer m.m., mens anlægget er i drift; lige meget kundetilpasningen.

Fenagys svejsearbejde på anlægget.

Svejsearbejde på anlægget.

Tracelinks lagerløsning

Fenagy har for nylig ændret deres Tracelink lagermodel fra FIFO til batch. Det er en fordel, da batch sikrer sporbarheden ift. leverandører og kan bruges til certifikater. Fenagy bruger en “plukkeliste”, der viser lagervarerne og deres tilhørende lokation. Plukkelisten bruger QR-koder til at definere lagerlokationerne og er designet til at vise det ældste batch. Når varer skal plukkes og bruges i projekter, slår medarbejderen lokationen på varen op i plukkelisten, finder varen på lageret og trykker “pluk” i Tracelinks app. Når flere varer skal plukkes samtidigt, sorteres lokationerne i rækkefølge, så medarbejderen ikke behøver at gå frem og tilbage på lageret, hvis flere varer står i nærheden af hinanden. Dvs. Tracelink laver en form for “ruteplanlægning”, så vareplukning kan foretages hurtigere og mere effektivt.


Med andre ord, har Fenagy effektiviseret produktionen, så virksomheden kan håndtere den store ordremængde - specielt fordi medarbejderne hurtigt finder materialerne på lageret, og da det er nemt at få et overblik over manglende komponenter, så der kan foretages indkøb til nye projekter. Dvs. at Fenagy har overblik over, hvad der sker og skal ske i produktionen, arbejdsprocesserne går hurtigere, og ordrerne leveres til tiden. Det er dermed let for Fenagy at holde produktionen sikkert kørende med færre flaskehalse i takt med, at ordremængden vokser.


Fenagys fordele ved at bruge Tracelink

 • Virksomheden kan nemt holde overblik i lagerbeholdningen.
 • Virksomheden sikrer med batch sporbarheden på deres materialer.
 • Virksomheden plukker altid de ældste batch på lageret.
 • Virksomheden kan hurtigt se, hvilke komponenter der mangler og foretage indkøb.
 • Virksomheden finder med plukkelisten hurtigt materialerne på lageret.
 • Virksomheden leverer ordrerne til tiden.

Læs mere om Fenagy.


Oktober 2022

CO2 som kølemiddel

Fem fordele ved at bruge CO2 som kølemiddel, nævnt af Fenagy:

 • CO2 er et naturligt middel.
 • CO2 er hverken giftigt eller brændbart.
 • CO2 har en lav GWP og er ikke ozonnedbrydende.
 • CO2 giver høj effektivitet med lav kompleksitet i anlægsdesign.
 • CO2 har brede temperaturintervaller indenfor varme, kulde og frost.